Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η  ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ είναι η Τρίτη 09.02.2021