Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές φοιτητών/τριων – ολοκλήρωση διαδικασιών

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθ. 348/18-12-2019:

-Δεν αποδέχθηκε τις αιτήσεις μετεγγραφής φοιτητών με κωδικό υποψηφίου 19058383 και 19062584 λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά τους καθώς και 19059926,19065547 και 17040208 επειδή δεν προσκόμισαν εμπρόθεσμα την αίτηση τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Παρέπεμψε σε περαιτέρω έλεγχο τις αιτήσεις μετεγγραφής φοιτητών με κωδικό υποψηφίου 19067124, 18069897, 19053882, 19013662.

-Έκανε δεκτές όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις μετεγγραφής όλων των κατηγοριών. Καλούνται οι φοιτητές που έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις τους να αιτηθούν την διαγραφή τους από τα Τμήματα προέλευσης μέχρι την Τρίτη 31/12/2019. Η εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής θα ολοκληρωθεί όταν έρθουν υπηρεσιακά τα πιστοποιητικά διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

από τη Γραμματεία