Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές φοιτητών/τριων – ολοκλήρωση διαδικασιών

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθ. 349α/ 15-1-2020:

-Κατόπιν ολοκλήρωσης του περαιτέρω ελέγχου των αιτήσεων μετεγγραφών φοιτητών/τριών, δεν αποδέχθηκε τις αιτήσεις μετεγγραφής φοιτητών/τριών με κωδικό υποψηφίου: 19067124180698971905388219013662.

-Έκανε δεκτή την αίτηση μετεγγραφής φοιτητή με κωδικό υποψηφίου 19058383.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις τους να αιτηθούν την διαγραφή τους από τα Τμήματα προέλευσης.