Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Α.Π.Θ.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ –υπερδιετούς και διετούς)

Ανακοινώνεται, ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 379/23-6-2020 αποφάσισε, σύμφωνα με το Ν.3404/2005 και το ΦΕΚ 3185/2013 – Υ.Α.αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, την κατάταξη πτυχιούχων  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2021-2022 κατόπιν εξετάσεων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% του αριθμού των εισακτέων.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ – υπερδιετούς και διετούς στο Α΄ εξάμηνο.

Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1.Εισαγωγή στην Πληροφορική:

Θεωρία για την Εισαγωγή στην Πληροφορική  από το βιβλίο  J.C. Brookshear, “Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση”,  Επιμέλεια: Κ. Κουρκουμπέτης, Κλειδάριθμος, 2009.  κωδ.ευδόξου:13957. Συγκεκριμένα στην ύλη συμπεριλαμβάνονται τα κεφάλαια:

 • Κεφάλαιο 0: Εισαγωγή
 • Κεφάλαιο 1: Αποθήκευση Δεδομένων
 • Κεφάλαιο 2: Χειρισμός δεδομένων
 • Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά συστήματα
 • Κεφάλαιο 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο
 • Κεφάλαιο 5: Αλγόριθμοι
 • Κεφάλαιο 6: Γλώσσες προγραμματισμού
 • Κεφάλαιο 8: Αφαίρεση δεδομένων
 • Κεφάλαιο 11: Θεωρία Υπολογισμών

Επίσης, στην ύλη συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού python που καλύπτεται από τα κεφάλαια: 1 μέχρι και 11 του παρακάτω βιβλίου:

Μανής, Γ., 2015. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2745

2.Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας C:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων
 • Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές και Τελεστές
 • Έλεγχος ροής προγράμματος, Δομές Ελέγχου, Εντολές
 • Συναρτήσεις και ο ρόλος τους στη δομή ενός προγράμματος, Αναδρομικοί αλγόριθμοι
 • Χειρισμός Πινάκων πολλαπλών διαστάσεων, Αναζήτηση, Ταξινόμηση
 • Δομημένοι τύποι δεδομένων (struct, union, bit fields)
 • Διαχείριση Αρχείων (κειμένου και δυαδικών)
 • Δείκτες και δυναμικές δομές δεδομένων, Στοίβες, Ουρές, Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Δυαδικά Δένδρα

Βιβλιογραφία:

 1. «H Γλώσσα C σε Βάθος», 4η Έκδοση, Ν.Μ.Χατζηγιαννάκης Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2012 κωδ.ευδόξου: 68384925
 2. «C: Από την Θεωρία στην Εφαρμογή», Γ. Σ. Τσελίκης-Ν. Δ. Τσελίκας κωδ. Ευδόξου: 68383623

3.Μαθηματική Ανάλυση:

 • Πραγματικοί αριθμοί
 • Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών και προσεγγιστικές μέθοδοι
 • Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όριο, παράγωγος και εφαρμογές
 • Ολοκληρωτικός λογισμός, αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα με εφαρμογές
 • Δυναμοσειρές και σειρές Taylor με εφαρμογές σε προσεγγίσεις

Βιβλιογραφία

 1. «Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός»,  Λ. Ν. Τσίτσας, Εκδόσεις  Συμμετρία, 2003 κωδ. ευδόξου: 45390
 2. «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός», Μ. Spivak, ΙΤΕ-Παν. Εκ. Κρήτης, 2010

κωδ. ευδόξου: 213

 1. «Λογισμός μιας Μεταβλητής», Β. Ρόθος, Χ. Σφυράκης,  Εκδόσεις Βλάσση, 2011

κωδ. ευδόξου: 12638355

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021. Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Πληροφορικής (έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία ή ιστοσελίδα).
 2. Αντίγραφο πτυχίου.

Εάν πρόκειται για πτυχίο του εξωτερικού και αντίγραφο πράξης του ΔΟΑΤΑΠ,  για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων θα εγγραφούν οι   πτυχιούχοι,  που θα επιτύχουν το μεγαλύτερο σύνολο βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι θα  λάβουν βαθμό τουλάχιστον δέκα  (10) σε καθένα από τα τρία μαθήματα

Ο  εγγραφόμενος  χρεώνεται τα υπόλοιπα μαθήματα εκτός των μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκε και επέτυχε τα οποία και  κατοχυρώνει.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το χρόνο των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2310998420 και 2310998436, όχι όμως και να τους υπαγορευθεί από τηλεφώνου το αναλυτικό πρόγραμμα, όταν ανακοινωθεί, προς αποφυγή παρανοήσεων.

 

Από τη Γραμματεία