Ανακοίνωση για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Η εταιρειά Bluchip, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται από το 2010 στην κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων επιθυμεί να απασχολήσει ένα προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια από το Τμήμα Πληροφορικής για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ.