Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Το ταξιδιωτικό γραφείο “Μοuzenidis Travel” είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο τομέα του τουρισμού και επιθυμεί να απασχολήσει 1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.  για Πρακτική Άσκηση  με έναρξη από τον Απρίλιο και για τρεις-έξι μήνες.

Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου/της ασκούμενης θα είναι 250 € μικτά (239,89 € καθαρή μηνιαία αμοιβή + 10,11€ ΙΚΑ)

Περιγραφή θέσης: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=914