Ανακοίνωση για αιτήσεις για θέση Πρακτικής Άσκησης εκτός του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Ο Φορέας Υποδοχής «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», επιθυμεί να απασχολήσει  1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. για Πρακτική Άσκηση με έναρξη από τον Ιούλιο και για τρεις μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ.