Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 15.07.2020-14.10.2020

Σας ανακοινώνουμε ότι οι παρακάτω φοιτητές ταξινομημένοι βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων που εφαρμόζονται για την  Πρακτική Άσκηση,  έχουν επιλεγεί για να κάνουν Πρακτική για το χρονικό διάστημα  15/7/2020-14/10/2020.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να αρχίσουν τη διαδικασία επικοινωνίας με φορείς υποδοχής έγκαιρα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι αν μία αλλαγή απόφασης αναφορικά με την πραγματοποίηση πρακτικής δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε η ειδοποίηση να είναι ΑΜΕΣΗ, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κενής θέσης που θα προκύψει στο μέτρο του δυνατού.

Τέλος, παρακαλούνται οι φοιτητές  που έχουν επιλεγεί, να παρακολουθούν τα ιδρυματικά τους email για να ενημερώνονται για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν.