ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στο
Γραφείο 4.5, 4ος Όροφος, Δυτική Πτέρυγα, Επέκταση Κτηρίου ΣΘΕ (Γυάλινο)