Αλλαγή στο ωράριο της βιβλιοθήκης του Τμήματος

Η βιβλιοθήκη του τμήματος την Παρασκευή 28/02 και την Τρίτη 03/03 θα λειτουργεί 9.00-13.00,  ενώ την Τετάρτη 04/03 θα λειτουργήσει 9.30-14.30