Ακύρωση προσέλευσης αποφοίτων για την παραλαβή αντιγράφων πτυχίων.

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις για απαγόρευση κυκλοφορίας η παραλαβή των αντιγράφων πτυχίων από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά για την παραλαβή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.