Έναρξη φθινοπωρινών δραστηριοτήτων ερευνητικής ομάδας Ίκαρου στην Τεχνητή Όραση, Μηχανική Μάθηση και Αυτόνομα Συστήματα

Εκ μέρους του καθηγητή κ. Πήτα, σας ενημερώνουμε για το ακόλουθο:

Κυρίες/Κύριοι (μελλοντικοί) ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης,

ξαναξεκινούν οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ (http://icarus.csd.auth.gr/)  στα αντικείμενα:

Τεχνητή Όραση,

Μηχανική Μάθηση

Αυτόνομα Συστήματα

σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML https://aiia.csd.auth.gr/computer-vision-machine-learning/)

του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΤΝΑΠ) https://aiia.csd.auth.gr/ του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Οι δραστηριότητες θα γίνονται με τηλε-συναντήσεις, τηλε-διαλέξεις και φυσική παρουσία (στο εργαστήριο ΤΝΑΠ) για εργαστηριακά θέματα.

Τρίτη 13/10/2020, 19:00-21:00  (και κάθε εβδομάδα στο μέλλον) θα γίνουν οι εξής δραστηριότητες  με zoom (ανοικτές σε όλους):

1) Εισαγωγική ομιλία καθηγητή Ι. Πήτα ‘Introduction to Machine Learning’ 19:00-20:00

διότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική μάθηση είναι η βάση όλων των δραστηριοτήτων και πρέπει να υπάρχει κοινή γλώσσα.

2) Τηλεδιάσκεψη ομάδας Ίκαρου στά Αυτόνομα Συστήματα   20:00-21:00

Μοίρασμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε μέλη της ομάδας (νέα ή παλιά).

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιειστε το ζοομ link: https://authgr.zoom.us/j/95971712438

Στο (2) θα συμμετάσχουν και όσοι ερευνητές της ερευνητικής ομάδας AIIA.CVML  που  εμπλέκονται στον Ίκαρο. Επίσης ενθαρρύνονται παρουσιάσεις μελών του ΙΚΑΡΟΥ.

Στον ΙΚΑΡΟ είναι ευπρόσδεκτοι όσοι (νέοι/παλιοί) ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν 1 μέρα την εβδομάδα (ή περισσότερο) σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα:

1) Υποστήριξη-ανάπτυξη HW drone. Υπάρχουν 2 μεγάλα drones που πρέπει να υποστηριχθούν για να πετάξουν άμεσα.

2) Ανάπτυξη εφαρμογών drone σε MATLAB, C/C++, Python, CUDA, εργαλεία μάθησης (πχ KERAS, PyTorch), OpenCV, ROS

3) Έρευνα σε μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή όραση (μαθηματικά+προγραμματισμός) πχ

object detection/tracking,

γρήγορες συνελίξεις για convolutional neural networks,

αναγνώριση ανθρώπινων κινήσεων,

αντιπαλικά δίκτυα (GAN) για δημιουργία οπτιακουστικού περιεχομένου,

ανάλυση πολιτικών τάσεων σε κοινωνικά μέσα

4) Δημιουργία/βελτίωση ppt και παρουσίαση/διάλεξη σε διάφορα θέματα σχετικά με τα προαναφερόμενα (1-3).

5) Οργανωτική βοήθεια, πχ υποστήριξη σελίδας, σχολεία:

http://icarus.csd.auth.gr/cvml-for-autonomous-systems/

http://icarus.csd.auth.gr/aiia-summer-school-on-autonomous-systems-2020/),

6) Έρευνα για υποστηρικτικό CVML υλικό (lectures, training data)

7) Έρευνα για νέους τρόπους διδασκαλίας CVML διαλάξεων (Coursera courses, other e-learning course framework)

Νέα αναπτυξιακά/ερευνητικά θέματα:

1) Υποστήριξη-ανάπτυξη 2 μεγάλων drones (για HW/SW funs)

2) γρήγορες 3D συνελίξεις για convolutional neural networks (για όσους αγαπούν τα μαθηματικά)

3) Generative adversarial networks for multimedia content creation.

Καλό είναι το θέμα που θα επιλέξει να έχει σχέση και με την ερευνητική δουλειά στην οποία θέλει να συνεχίσει.

Στις προαναφερόμενες δραστηριότητες, τα κέρδη, ανάλογα με την  περίπτωση, μπορούν να είναι τα εξής:
α) δημοσιεύσεις και βελτιωμένο βιογραφικό, β) αμοιβή για έργο που έχει εκτελεσθεί και ελεγχθεί, γ) συμμετοχή σε  συνέδρια

δ) εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς στο εξωτερικό.
Μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος, που θέλει να κάνει ερευνα  ή/και ανάπτυξη στις περιοχές της μηχανικής μάθησης

ή τεχνητής όρασης ή  τεχνολογιών drones ή ψηφιακών μέσων. Τα αντικείμενα ΔΕΝ περιορίζονται μόνον σε θέματα drones, αλλά μπορούν να  επεκταθούν

και σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές της μηχανικής μάθησης ή  τεχνητής όρασης.

Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (http://icarus.csd.auth.gr/ <http://icarus.csd.auth.gr/>)  δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τους ερευνητές

α)  του έργου AERIALCORE  (https://aerial-core.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες  drones, drone imaging, τεχνητής όρασης, μηχανικής μάθησης/βαθειών
νευρωνικών δικτύων, ρομποτικής και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

β) του έργου AI4Media (https://ai4media.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα (ένα από τα 4 AI flagship projects)

γ) του Ευρωπαικού Διδακτορικού Σχολείου AIDA (AI Doctoral Academy http://155.207.4.33/wordpress/) με επικεφαλής του ΑΠΘ (Ι. Πήτας) που ξεκινά τις δραστηριότητές του από φέτος.

Ι. Πήτας

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικης ΑΠΘ, Δ/ντής ΠΜΣ Τεχνητής Νοημοσύνης,  Δ/ντής Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών