Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Συγκλήτου Α.Π.Θ. και της Συνέλευσης Τμήματος, η έναρξη μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί στις 5/10/2020.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής και παρακολούθησης των μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία