Επίτιμοι Διδάκτορες

Μιχαήλ Λ. Δερτούζος

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Λ.Δερτούζος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Tμήματος στις 20 Νοεμβρίου 2000.

Γεώργιος Μητακίδης

Ο Καθηγητής Γεώργιος Μητακίδης αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Tμήματος στις 24 Μαΐου 2002. 

Χρήστος Φαλούτσος

Ο Καθηγητής Χρήστος Φαλούτσος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Tμήματος στις 30 Μαΐου 2012.