Πήτας Ιωάννης, Καθηγητής

Pitas Ioannis, Professor

Κτίριο Βιολογίας, Ημιόροφος, Γραφείο 11
-
+30-231099.6304
+30-231099.6304

Σπουδές

 
 • 1980: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Α.Π.Θ.
 • 1985: Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1981 - 1986: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • 1983 - 1994: Επισκέπτης Ερευνητής στα πανεπιστήμια: Erlangen, Nuernberg, Γερμανίας / Toronto, Καναδά / Tampere University of Technology, Φινλανδίας / Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Ελβετίας
 • 1986 - 1989: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • 1989 - 1994: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • 1994: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρονικής Η/Υ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • 1994 - σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακά μέσα
 • Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
 • Ιατρική απεικόνιση
 • Εξόρυξη και ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
Biology Building, Mezzanine, Office 11
-
+30-231099.6304
+30-231099.6304
pitas@aiia.csd.auth.gr
 • 1980: Diploma of Electrical Engineering from the University of Thessaloniki, Greece
 • 1985: PhD degree in Electrical Engineering from the University of Thessaloniki, Greece
 • 1981 - 1986: Scientific Assistant in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Thessaloniki, Greece
 • 1983 - 1994: Visiting Research Associate at the University of Toronto, Canada, University of Erlangen-Nuernberg, Germany, Tampere University of Technology, Finland, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland, Visiting Assistant Professor at the University of Toronto
 • 1986 - 1989: Lecturer in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Thessaloniki, Greece
 • 1989 - 1994: Assistant Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Thessaloniki, Greece
 • 1994: Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Thessaloniki, Greece
 • 1994 - today: Professor in the Department of Informatics at the University of Thessaloniki, Greece
 • Digital media
 • Image and video processing
 • Medical imaging
 • Mining and retrieval of multimedia documents
 • Computational intelligence