Μανωλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

Manolopoulos Ioannis, Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 26
-
+30-2310-991912
-

Σπουδές

 
 • 1981: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΑΠΘ.
 • 1986: Διδάκτωρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. ΑΠΘ (ειδικότητα Μηχανικός Υπολογιστών).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1993 - τώρα: Επίκουρος καθηγητής, Αναπληρωτής καθηγητής, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ.
 • 2002: Επισκέπτης Καθηγητής στο LAMSADE, Université Paris-Dauphin.
 • 2000 - 2001: Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • 1993 - 1994: Επισκέπτης Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, University of Maryland at College Park.
 • 1984 - 1985: Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής, University of Toronto.
 • 1982 - 1993: Επιστημονικός Συνεργάτης, Λέκτορας, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού
 • Πληροφοριομετρία
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Kalamaria, Office 26
-
+30-231099.1912
+30-231099.8419
manolopo@csd.auth.gr
 • 1981: 5-year Diploma in Electrical Engineering, Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
 • 1986: Ph.D. in Computer Engineering, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
 • 1993 - today: Assistant, Associate, Full Professor with the Department of Informatics, Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
 • 2002: Visiting Professor at LAMSADE, University of Paris-Dauphin, France.
 • 2000 - 2001: Visiting Professor at the Department of Informatics, University of Cyprus.
 • 1993 - 1994: Visiting Associate Professor at the Department of Computer Science, University of Maryland at College Park, USA.
 • 1984 - 1985: Visiting Researcher at the Department of Computer Science, University of Toronto, Canada.
 • 1982 - 1993: Research Associate, Lecturer, Assistant Professor with the Department of Electrical Engineering, Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
 • Data Bases
 • Data Mining
 • Web Information Systems
 • Informetrics
 • Data Structures and Algorithms