Παπαδόπουλος Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής

Papadopoulos Apostolos

Assistant Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 30
-
+30-231099.1918
+30-231099.8419

Σπουδές

 

1994: Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πάτρας

Επαγγελματική Εμπειρία

2003: Λέκτορας Tμήματος Πληροφορικής A.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
  • Αναζήτηση Ομοιότητας
  • Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Kalamaria, Office 30
-
+30-231099.1918
+30-231099.8419
apostol@delab.csd.auth.gr

1994: Dipl. in Computer Engineering and Informatics, University of Patras

2003: Lecturer, Dept. of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki

  • Spatial databases
  • Similarity search
  • Parallel and distributed databases