Νικολαΐδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Nikolaidis Nikolaos, Associate Professor

Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 4.14
Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:00
+30-231099.8566
+30-231099.8566

Σπουδές

 
 • 1991 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
 • 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. Θέμα διατριβής: Ψηφιακή Επεξεργασία Πολυκαναλικής και Κινούμενης Εικόνας.

Επαγγελματική Εμπειρία

12/2016-:                 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

11/2011-11/2016:   Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

2008-11/2011:        Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

2002-2007:              Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

1999-2002:               Διδάσκων Π.Δ. 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα,  Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

1998-2002:               Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Γραφικά υπολογιστών, σχεδιοκίνηση (animation).
 • Ανάλυση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και αναγνώριση ταυτότητας ανθρώπου σε δεδομένα καταγραφής κίνησης (motion capture).
 • «Ανθρωποκεντρική» ανάλυση εικόνων, βίντεο (μονοσκοπικών, στερεοκοπικών, βάθους, πολλαπλών όψεων), και τρισδιάστατων δεδομένων: παρακολούθηση κίνησης, ανίχνευση ανθρώπων, αναγνώριση & ανάλυση ανθρώπινων δραστηριοτήτων  και εκφράσεων προσώπου, ομαδοποίηση εικόνων προσώπου, διάχυση ετικετών σε εικόνες προσώπου.
 • Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων και βίντεο, τεχνητή όραση.
New Building of School of Sciences, Office 4.14
Monday-Friday 11:00-14:00
+30-231099.8566
+30-231099.8566
nnik@csd.auth.gr
 • 1991: Diploma in Electrical and Computer Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki.
 • 1997: PhD, Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. Thesis Title: «Digital Processing of Multichannel Images and Video».

2016-:   Associate Professor, Dept. of Infomatics, Aristotle University of Thessaloniki

2008-2016:   Assistant Professor, Dept. of Infomatics, Aristotle University of Thessaloniki

2002-2007:   Lecturer, Dept. of Infomatics, Aristotle University of Thessaloniki

1999-2002:   Temporary Lecturer (Π.Δ. 407), Dept. of Infomatics, Aristotle University of Thessaloniki

1998-2002:   Postdoctoral Researcher, Dept. of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki

 • Graphics and animation
 • Human activity and identity recognition in motion capture data.
 • “Anthropocentric” analysis of images, videos (single view, stereoscopic, depth, multi view) and 3D data: human detection, tracking, activity recognition, facial expression recognition, clustering and label propagation in facial images
 • Digital processing and analysis of images and videos, computer vision