Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Kotropoulos Constantine, Professor

Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 4.7
http://tinyurl.com/o5jrzge
+30-231099.8225
+30-231099.8225

Σπουδές

 
 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
 • 1988: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2015 - σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 2008 - 2015: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 2002 - 2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1997 - 2002: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1995 - 1997: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1989 - 1994: Ερευνητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Επεξεργασία Ήχου, Μουσικής, Ομιλίας, Γλώσσας
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Ανάκτηση Πολυμεσικής Πληροφορίας
 • Ανθρωποκεντρική Πολυτροπική Αλληλεπίδραση με τον Υπολογιστή
New Building of School of Sciences, Office 4.7
-
+30-231099.8225
+30-231099.8225
costas@aiia.csd.auth.gr
 • 1993: Ph.D. degree in Electrical & Computer Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1988: Diploma degree in Electrical Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki
 • 2015-today:  Professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 2008 - 2015: Associate Professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 2002 - 2008: Assistant Professor in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1997 - 2002: Lecturer in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1995 - 1997: Senior researcher in the Department of Informatics at the Aristotle University of Thessaloniki
 • 1989 - 1994: Research and teaching assistant in the Department of Electrical & Computer Engineering
 • Digital Signal Processing
 • Audio, Music, Speech, Language Processing
 • Pattern Recognition
 • Multimedia Information Retrieval
 • Human-Centered Multimodal Computer Interaction