08 Φεβ 2018

Συνάντηση για την Πρακτική Ασκηση

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Πρακτική Άσκηση και έχουν υποβάλει τη σχετική φόρμα, να παραβρεθούν την επόμενη Τετάρτη 14/2/2018 στις 10:00 πμ, στην αίθουσα Η6, Ημιώροφος κτιρίου Βιολογίας, για σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, και τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου και Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγ. κ. Ελ. Αγγελή.