02 Οκτ 2017

Aνακοίνωση θέσης Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ


Στα παρακάτω LinkS υπάρχουν ανακοινώσεις για θέσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός
ΕΣΠΑ για προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής  Α.Π.Θ.

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=721


https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=719