10 Οκτ 2017

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα στη Γραμματεία του Τμήματος

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης να καταθέσουν ΑΜΕΣΑ στη Γραμματεία του Τμήματος, εκτυπωμένη την αίτηση του υποψηφίου καθώς και τα δικαιολογητικά στα οποία δεν έχει γίνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση από την πλατφόρμα του Υπουργείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η  εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να προσκομιστεί στην Γραμματεία ΜΟΝΟ από τους δικαιούχους που πρέπει να καταθέσουν κάποιο δικαιολογητικό.

Από τη Γραμματεία