Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018

2/10/2017 - 12/1/2018 Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
15/1/2018 - 19/1/2018 Εβδομάδα αναπληρώσεων χειμερινού εξαμήνου
22/1/2018 - 9/2/2018 Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
12/2/2018 - 1/6/2018 Μαθήματα εαρινού εξαμήνου
4/6/2018 - 8/6/2018 Εβδομάδα αναπληρώσεων εαρινού εξαμήνου
11/6/2018-29/6/2018 Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου
3/9/2018- 28/9/2018 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018