Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-2017

3/10/2016 - 13/1/2017 Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
16/1/2017 - 20/1/2017 Εβδομάδα αναπληρώσεων χειμερινού εξαμήνου
23/1/2017 - 10/2/2017 Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
13/2/2017 - 2/6/2017 Μαθήματα εαρινού εξαμήνου
6/6/2017 - 28/6/2017 Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2017
1/9/2017-29/9/2017 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017