Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος

ΠΣ-06-03

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

Εξάμηνο/Κατεύθυνση

6 Πληροφοριακά Συστήματα

Διδακτικές Μονάδες

4

Πιστωτικές Μονάδες(ECTS)

4.5

Γνωστικοί Στόχοι

Κατανόηση της βασικής θεωρίας λήψης απλών και ακολουθιακών αποφάσεων από έναν ευφυή πράκτορα, εξοικείωση με τα είδη συστημάτων υποστήριξης απόφασης, κατανόηση της θεωρίας λήψης απόφασης με ανάλυση δεδομένων, κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας παιγνίων, κατανόηση των υπολογιστικών ζητημάτων υλοποίησης συστημάτων υποστήριξης απόφασης, εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού υποστήριξης απόφασης.

Δεξιότητες

Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης απόφασης, εξοικείωση με εργαλεία υποστήριξης απόφασης.

Προαπαιτήσεις

Διδακτικές Μέθοδοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας (Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Λήψης Απόφασης) Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Άγνοιας, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Κινδύνου (Θεωρία Πιθανοτήτων, Δίκτυα Bayes, Θεωρία Χρησιμοτήτων), Ακολουθίες Αποφάσεων (Δένδρα Αποφάσεων, Μαρκοβιανές Διαδικασίες Απόφασης, Δυναμικός Προγραμματισμός), Λήψη Αποφάσεων Παρουσία Ανταγωνιστικών Πρακτόρων (Θεωρία Παιγνίων), Λήψη Αποφάσεων με Ανάλυση Δεδομένων (Μηχανική Μάθηση, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων).

Διδάσκοντες

Βλαχάβας Ιωάννης, Τσουμάκας Γρηγόριος

Προτεινόμενα Βιβλία

Μαθησιακές Δραστηριότητες

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Ιστοσελίδα Μαθήματος

http://pileas.csd.auth.gr/course/view.php?id=40